Privacy verklaring

Privacyverklaring trimsalon Prachtvacht
gevestigd te Boskoop
Persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon Prachtvacht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor en achternaam
-Adres
-Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Trimsalon Prachtvacht heeft niet de intentie meer gegevens te verzamelen over haar contacten dan op grond van wetgeving verplicht is. Daaronder zijn geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Trimsalon Prachtvacht verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-U te kunnen vinden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over (wijzigingen van ) onze diensten en producten
-U een eventuele factuur te kunnen toesturen.

Hoelang we gegevens bewaren

  Trimsalon Prachtvacht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor fiscale doeleinden om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Delen met anderen.

Trimsalon Prachtvacht deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Trimsalon Prachtvacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via mijn e-mailadres: monique.paardekooper@hotmail.com